Život v korunách stromů

Život v korunách stromů je téměř 100 m dlouhý dřevěný chodník nad údolím mezi korunami stromů s ukázkami ptačích budek, hnízdišť a tabulí s informacemi o životě ptáků v Beskydech.
Život v korunách stromů se nachází na Horečkách, v areálu skokanských můstků, a je součástí naučné stezky Beskydské nebe.
Podrobnosti o stezce Beskydské nebe jsou na www.frenstatpr.cz